Історія — це просто набір подій, про які жоден із нас не має навіть приблизного уявлення

Історія — це просто набір подій, про які жоден із нас не має навіть приблизного уявлення. Тому про історію треба або мовчати, або говорити все, що завгодно. Саме так усі й роблять, і це врешті призводить до засмічення історичного наративу легендами та містифікаціями, які деякі люди визнають на одному рівні зі справжніми фактами, а інші — навіть і набагато кращими за факти, бо з них зручніше будувати ідеології. Відсіювати справжні факти від симульованих — це все одно, що будувати башту з сухого піску під час шаленого ураганного вітру. Ця праця неможлива, марна, та ще й нікому не потрібна. Є також багато людей, яким ця башта загрожує, тому вони зруйнують її за першої ж нагоди, навіть усвідомлюючи, що вона ніколи й за жодних умов не буде побудована. І навіть якщо б не було цього ураганного вітру та охочих зруйнувати башту, то й сам пісок розсіюється настільки швидко, що до нього не встигаєш навіть торкнутися. Саме тому ця башта існує тільки в уяві певних людей, але й самі ці люди швидко зникають. Настільки швидко, що не встигають повідомити про ідею цієї башти іншим. Тут ідеться саме про ідею башти, а не про можливість її побудови чи про певні методології боротьби з вітром та утриманням сухого піску, або ж про спроби запобігти її руйнації з боку незадоволених баштою, адже повідомлення всіх цих подробиць зайняло б надто багато часу — і ті, хто слухав би ці подробиці, також устигли б зникнути абсолютно безслідно, навіть не передавши уривків своїх хаотичних та безладних спогадів нащадкам, які б ніколи не змогли ними скористатися й навіть не змогли би зрозуміти, про що йдеться, бо сама мова до тих пір змінилася б невпізнанно й мало би знайшлося охочих розшифровувати цей безглуздий текст про неможливість побудови башти, бо в цьому немає жодного сенсу, адже в часи, коли нарешті вдалося передати ці уривчасті повідомлення ні про що, від ідеї побудови башти відмовилися на офіційному рівні, навіть не знаючи, що колись купка відчайдушних ентузіастів та аматорів проводила спеціальні досліди на цю тему.

--

--

A Ukrainian writer and journalist, the author of a short story collection and novels "Kaharlyk", "First Ukrainian Robots", "Skull", "Bandera Distortion".

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Oleh Shynkarenko

A Ukrainian writer and journalist, the author of a short story collection and novels "Kaharlyk", "First Ukrainian Robots", "Skull", "Bandera Distortion".