Пол Остер і його “Нью-Йоркська Трилогія”

“Нью-Йоркська Трилогія” Пола Остера є, мабуть, найяскравішою ілюстрацією розгубленості постмодернізму перед реальністю.

«Всі слова були мені знайомі, і все ж вони, здавалося, були складені дивним чином, ніби їхня кінцева мета полягала в тому, щоб заперечити одне одного. Кожне речення стирало попереднє, кожен абзац унеможливлював наступний абзац».

Йдеться про невизначеність і той факт, що у світі немає вічних феноменів. Ми повинні звільнити місце для того, що не розуміємо. Ми повинні жити з невідомістю. Я не кажу про пасивне, прийняття речей, а скоріше про усвідомлення того, що є речі, про які ми ніколи не дізнаємося”.

--

--

A Ukrainian writer and journalist, the author of a short story collection and novels "Kaharlyk", "First Ukrainian Robots", "Skull", "Bandera Distortion".

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Oleh Shynkarenko

A Ukrainian writer and journalist, the author of a short story collection and novels "Kaharlyk", "First Ukrainian Robots", "Skull", "Bandera Distortion".